Açılış Devirleri

Top  Previous  Next

Resmi muhasebe kullanımıdan gerekli olan hesap planı , devir ve fiş transfrelerinin yapıldığı bölümdür.