Genel Bilgiler
Poliçe Transferleri Nasıl Alınır?
Acıbadem
Ak
Allianz
Anadolu
Ankara
Aviva
Axa
Chartis (AIG)
Demir
Dubai Star
Ergo
Ergo Sağlık
Eureko
Euro
Generali
Groupama
Güneş
Halk
Hdı
Hür
Işık
Koru
Liberty
Mapfre Sağlık
Mapfre
Neova
Ray
Sbn
Sompo
Türk Nippon
Yks
Zurich
Müşteri İşlemleri
Müşteri ekleme ve kayıt arama
Müşteri TC ve Vergi Kimlik
Bağımlı ekleme ve komisyon tanımlama
Tali/Grup/Satıcı/Sorumlu Bağlantısı
Hatırlatma ve belge ekleme
E-posta Gönderme
Hesap Özeti
Bağımlı Bağlantıları
Diğer Bilgiler
İlgililer
Mutabakat Bilgileri
Görüşme Notları
SMS
Müşteri Bazında Ödeme Planı Ayarları
Müşteri Adres Etiketleri
Kredi Kartı Ekleme ve Ödeme Formu Yazdırma
Müşteri Önem Derecelerini Ayarlama
İstihbarat ve Bilgi Formları
Müşteri Listesi Nasıl Alınır
Poliçe İşlemleri
Dışarıdan kesilen poliçeler için manuel giriş
Manuel zeyil girişi
Potansiyel poliçe girişi
Poliçe Bul / Düzelt
Poliçe üzerinden cari kart oluşturma
Transfer İle Gelen Poliçeleri Düzlem ekranından musteriye bağlama
TC Kimlik / Vergi Numarasından poliçe eşleştirme
Poliçe ödeme planı raporu
Poliçenin Ödeme Planını Değiştirme
Poliçeden tali / satıcı / sorumlu baglantısı
Poliçe uzerine not ekleme
Poliçe üzerine belge ekleme
Poliçe üzerinden müşteri kredi kartı ile kapama
Poliçe üzerinden şirket kredi kartı ile kapama
Poliçe ile ilgili diğer işlemler
Müşteri Borç Devri girme
Dövizli Poliçe ve Dövizli tahsilat Girişi
Düzlemde Birden Fazla Poliçenin Müşterisini Değiştirme
Düzlemde Toplu Poliçe Silme
Poliçeyi tecditine bağlama
Sağlık poliçelerine sigortalı ilave etme
Teklif Girme
Yenileme(Tecdit) Girme
Tahsilat İşlemleri
Banka HesabıTanımlama
Evrak Bölme
Gider Girişi
Kredi kartı, Havale , Çek, Senet Girişi
Müşteri Alacak Mahsubu
Müşteri Borç Devri girme
Müşteri Nakit iadesi
Müşteri/tali/satıcı komisyon kapama
Müşteriden Kredi Kartı Tahsilatı
Müşteriden Tahsilat
Müşterinin Alacağı İle Başka Müşterinin Borcunu Kapama
Müşteriye İade
Nakit Evrak Girişi
Şirket Alacak Mahsubu
Şirket için evrak girişi ve poliçe kapama
Şirket Ödeme Tanımlama
Tahsilat bul ve düzenle
Tahsilat Makbuzu ve Kapatılan Poliçe Listeleri
TL İle Dövizli Poliçe Kapama
Toplu Hareket Verme
Tahsilat Raporları
Hesap Ekstresi
Poliçe Bazında Hesap Ekstresi
Söz Verilen Tarihe Göre Liste Alma
Borç Alacak Listesi
Tahsilat Listesi
Şirket Mutabakat Listesi
Müşteri Yaşlandırma
Müşteri Yaşlandırma 2
Şirket Yaşlandırma
Planlanan Ödenen
Kullanıcı Tanımlı Rapor
Kapaması Olmayan Evrakları Listeleme
Geriye Dönük Tahsilat Listesi Alma
Ay/gün Açma ve Ay/gün Kapama
Hasar
Hasar Girme
Hasar Dosyasına Not Ekleme
Eksper Seçimi
Servis Seçimi
Riziko Bilgisi
Rücu/Sovtaj/Muafiyet
Banka/Vergi/Kurum
Eksper Tanımlama
Servis Tanımlama
SMS
Hasar Kapağı
Hasar Listesi
H/P Oranı Listesi
Hasar Tanımlamaları
Reasürans
Reasürör Tanımlama
Reasürans Poliçesi ekleme
Reasürör Dağılımı
Reasürans Teknik Takip Listesi
Teknik Raporlar
Rejistro
Yenileme (tecdit) Listesi
Yenileme (tecdit) Karşılaştırma Listesi
Çapraz Satış
Acente Üretimi
MT/Satıcı Üretim
Tali Üretim
Sorumlu Üretim
Rejistro Kontrol
Ürün (Branş) Ekleme / Değiştirme
Ürün Ekleme
Ürün Bilgilerini Değiştirme
Zimmet
Zimmet Bilgileri
Poliçe Zimmetleme
Zimmet Listesi
Açılış Devirleri
Elle Tek Devir Borcu girme
Cari Hesap Devir Transferi
Vadeli Evrak Devir Transferi
Hesap planı transferi
Muhasebe Açılış Fişi Transferi
Ön Muhasebe
Fiş Giriş
Kasa Dökümü
Muavin Basımı
Hesap Planına Yeni Hesap Ekleme
Toplu Fiş Basımı
Resmi Muhasebe
Ba/Bs Formları
Bilanço
Gelir Gider
İki Hesap Arası Mizan Alma
Kebir Defteri
Masraf Merkezi
Mizan
Müşteri Borç Devri girme
Yansıtma
Yevmiye Defteri
Düzlem
Ana Sayfa
Müşteri İşlemleri
Bordro Basımı
Transfer havuzu ve Toplu Poliçe silme
Poliçelerin Cari Kartını Değiştirme
Tahsilat Girişi
Hasar
Görev Girişi
Raporlar
Kullanıcı Ayarları
Günlük Listesi Alma
Kullanıcı Ekleme
Kullanıcı Departman Tanımı ve Seçimi
Kullanıcı Bazında E-Posta Ayarları
Kullanıcı Yetkilerini Düzenleme
Hatırlatma ve Uyarılar
Tanımlar
Müşteri Tanımları
Sigorta Şirketleri
Poliçe Tanımları
Döviz Kurları
Zeyil Tipi Tanımlama
Araç Değer Listesi
GENEL AYARLAR
ENTEGRASYON
GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
SMS GÖNDERME SİHİRBAZI
YEDEKLEME