- D -

Dosya / Dışarıdan Al / Işık Sigorta

- S -

Şekil 13:TA/ Grup bağlantısı