Sağlık poliçelerine sigortalı ilave etme

Top  Previous  Next

Bir sağlık poliçesine sigortalı girebilmek için öncelikle ilgili poliçeyi ekrana çağırın. Şekildeki gibi Araçlar/Sigortalılar menüsünden ya da kısayol tuşu olarak F7 yi kullanın.

 

Açılan ekrandan Ekle diyerek yeni bir satır açın. Satıra çift tıklayın.

 

Şekildeki gibi sigortalı giriş ekranı açılacaktır. Buraya bilgileri girip Tamam butonu ile saklayın. Daha sonra poliçe üzerinde Kaydet butonu ile kaydı tamamlayabilirsiniz.