ENTEGRASYON

Top  Previous  Next

Dosya özellikler ekranında sol frame üzerinde bulunan entegrasyon sekmesinden, muhasebede kullandığınız temel evrakların varsayılan hesaplarını ve ayarlarını belirleyebilirsiniz.

 

TL nakit kasa

TL nakit kasa girişlerinde bu hesap çalışır.

 

Euro nakit kasa

Euro nakit kasa girişlerinde bu hesap çalışır.

 

USD nakit kasa

USD nakit kasa girişlerinde bu hesap çalışır.

 

GBP nakit kasa

GBP nakit kasa girişlerinde bu hesap çalışır.

 

TL çek kasa

TL çek girişlerinde bu hesap çalışır.

 

Euro çek kasa

Euro çek girişlerinde bu hesap çalışır.

 

USD çek kasa

USD çek girişlerinde bu hesap çalışır.

 

TL senet kasa

TL senet girişlerinde bu hesap çalışır.

 

Euro senet kasa

Euro senet girişlerinde bu hesap çalışır.

 

USD senet kasa

USD senet girişlerinde bu hesap çalışır. 

 

Verilen çek

Kendi çekimizi verdiğimizde çalışan hesap

 

Verilen senet TL

Kendi TL senedimizi verdiğimizde çalışan hesap 

 

Verilen senet EURO

Kendi EURO senedimizi verdiğimizde çalışan hesap 

 

Verilen senet USD

Kendi USD senedimizi verdiğimizde çalışan hesap 

 

Alınan kredi kartı

Kredi kartı alındığında çalışan hesap. Boş ise program '105 001' hesabını kullanır.

 

Bekleyen kredi kartı

Kredi kartı provizyon alındığında çalışan hesap. Boş bırakılır ise seçilen banka tanımlarındaki Bekleyen KK hesabı' çalışır.

 

Verilen kredi kartı

Kendi kartımızı verdiğimiz durumda çalışan hesap

 

Kasa açıkları

Tahsil dekont girildiğinde çalışan hesap. Eğer müşteri eksik ödeme yaptı ise ve müşteri ile bu konuda mutabık kalındı ise tahsil dekont

girilir ve poliçenin eksik kalan kısmı kapatılır. Bu sayede açık hesap ve poliçe bazında hesap ekstrelerinde mutabık kalınan bakiye elde edilir.

 

Kasa fazlası

Tediye dekont girildiğinde çalışan hesap. Eğer müşteri küsurat farkı nedeniyle fazla ödeme yaptı ise ve bu ödeme iade edilmiyorsa tediye dekont girilir. Bu sayede açık hesap ekstresinde müşteri alacaklı görünmez. Örneğin poliçe tutarı 499 TL ise bozuk olmadığı için 500 TL ödeme yapıldı ise böyle bir durum oluşur.

 

Kur eksikleri/Kur fazlası

Tahsilat ekranından 'Kur değerleme' girişi yapıldığında çalışan hesap. Kullanıcıya kolaylık olması için evrak tiplerinde 'Kur değerleme' yer

alır. Kullanıcı borç/alacak hesabı seçmeden bu evrak tipini ve müşteriyi seçerek kur değerleme fişini oluşturur.

 

Müşteri komisyonu

Poliçe müşteri komisyonunun entegre edildiği hesap. Tanımlar, entegrasyon ayarları menü seçeneğinde 'müşteri komisyonu entegre edilsin' olarak

işaretli ise poliçe için yaratılan entegrasyon fişinde müşteri komisyon tutarı kadar tutar bu hesaba atılır.

 

Tali komisyonu

Poliçe tali acente komisyonunun entegre edildiği hesap. Tanımlar, entegrasyon ayarları menü seçeneğinde 'tali acente komisyonu entegre edilsin' olarak işaretli ise poliçe için yaratılan entegrasyon fişinde tali acente komisyon tutarı kadar tutar bu hesaba atılır.

 

Satıcı komisyonu

Poliçe satıcı komisyonunun entegre edildiği hesap. Tanımlar, entegrasyon ayarları menü seçeneğinde 'satıcı acente komisyonu entegre edilsin' olarak işaretli ise poliçe için yaratılan entegrasyon fişinde satıcı komisyon tutarı kadar tutar bu hesaba atılır. 

 

Çek karşılıksız

Çek karşılıksız hesabı. Boş bırakılırsa portföy hesabı kullanılır

 

Senet protesto

Senet protesto hesabı. Boş bırakılır ise portföy hesabı kullanılır

 

Kredi kartı karşılıksız

Kredi kartı karşılıksız hesabı.

 

Senet İcra

Senet icraya verildiğinde çalışan hesap.

 

Yasal takip

Evrak yasal takibe verildiği zaman çalışan hesap.

 

Barter çeki tahsil

Barter çeki alındığında çalışan hesap.

 

Barter çeki tediye

Barter çeki verildiğinde çalışan hesap.

 

Reasürans komisyonu

Reasürans komisyonlarının entegre olduğu durumda çalışan hesap. Karşı hesap olarak reasürör hesabı kullanılır.

 

Yansıtma

Yansıtma poliçelerinde çalışan hesap.

 

Döviz kırılımı uygulanacak hesaplar

Nakit

Nakit tahsilat girişlerinde entegrasyon hesabının sonuna döviz kırılımı eklenir.

 

Şirket komisyon

işaretlendiğinde poliçelerdeki acente komisyonlarının gittiği hesaba poliçe cinsine göre döviz kırılımı uygulanır.

 

Kredi Kartı

İşaretlendiğinde kredi kartı muhasebe hesaplarına döviz cinsine göre kırılım eklenir.

 

Tahsilat entegrasyonda

Bileşik fiş ayrı

Tahsilat ekranından girilen (çoklu) bileşik fişlerin entegrasyonu farklı iki fişe yapılır.

 

Döviz fiş ayrı

İşaretlendiğinde tahsilat evrakları döviz cinsine göre ayrı fişlere entegre edilir.

 

Farklı güne yeni fiş

İşaretlendiğinde günün tarihinden farklı tarihe fiş girişi yapılıyorsa yeni bir fişe entegre eder.

 

Müşteri muhasebe hesap kodu

Program otomatik oluştursun

Müşterinin hesap kodu program tarafından otomatik verilir.

 

CH kodu değerinden oluşur

İşaretlendiğinde müşteri muhasebe hesap kodu olarak kullanıcının girdiği değer alınır. Bu değer Müşteri İşlemleri ekranında "cari hesap kodu"

alanına girilen değerdir.

 

Kullanıcı değerinden oluştur

Müşteri işlemleri ekranına da muhasebe hesap koduna yazılan alan üzerinden muhasebe hesap kodu oluşturulur.

 

Teknik entegrasyon ve tahsilat entegrasyonu

Otomatik

Seçildiğinde poliçe ve tahsilatlar otomatik muhasebeye entegre olur.

 

El ile

Seçildiğinde poliçe ve tahsilat entegrasyonu otomatik yapılmaz. Kullanıcı isterse menüden manuel yapabilir.

 

Vergi fişlerini

Şirket tanımlarına göre

İşaretlendiğinde şirket tanımlarına bakılır. Vergi veya YSV'yi şirket ödüyorsa fiş yaratılmaz.

Her durumda oluştur

İşaretlendiğinde vergiyi kimin ödediğine bakılmaksınız muhasebe fiş satırı yaratılır. 

 

Döviz kırılımlarını tanımla

Her döviz cinsi için bir muhasebe kırılımı tanımlanır. Eğer nakit hesaplarına ve şirket muhasebe hesaplarına döviz kırılımı uygula işaretli

ise entegre edilecek hesap tahsilat evrağı veya poliçenin döviz cinsine bakılarak belirlenir. Örneğin Euro nakit kasa entegrasyon hesabı 100

005 ise ve euro döviz kırılımı 02 ise, Euro tahsilat girildiğinde 100 005 02 hesabı çalışır.

 

Müşteri hesap kodu başlangıcı

Müşteri hesapları 120 altında yaratılır. 120 yerine başka bir kırılım istenirse girilmelidir. Örneğin 120 girilirse tüm müşteriler 120 altında yaratılır.

 

Basamak

Muhasebe hesap kodu detay kısmının basamak adedi. 120 00001 hesabı için basamak adedi 5 olur.

 

Tüm şirketlerde yarat: Birden fazla muhasebe şirketi kullanıldığında açılan 120 hesapların her muhasebe hesap planında oluşmasını sağlar.

Polçe entegrasyonunda 120 hariç diğer hesapları tek satırda göster: Gün içerisinde kesilen tüm poliçelerin 120 hesapları hariç diğer tüm

hesapları tek satırda gösterir. İşaretlendikten sonra toplu entegrasyon yapılması gerekir.

 

BES poliçeleri muhasebeye entegrasyonu var: İşaretli değilse BES branşındaki poliçeleri muhasebeye entegre etmez.

 

Dekont girişinde borç/alacak hesabı değişebilir: İşaretliyse kasa açıkları ve kasa fazlasında seçilen varsayılan hesapları değiştirebilirsiniz.