HASAR

Top  Previous  Next

Poliçe hasarlarınızı takip edebileceğiniz, hasarın son durumunu, muallak tutarını, servis ve eksper bilgilerini görüntüleyebileceğiniz ve raporlama alabileceğiniz alandır.

Ada yazılım ana ekranında aşağıdaki şekilde görünür