Genel Bilgiler

Top  Next

Ada Yazılım, 1992 senesinden beri sigorta sektörüne özel yazılımlar geliştirmektedir

 

Ada Acente / Broker programımız ile veri girişi en aza indirgenmiştir. Poliçe, hasar ve tahsilatlarınızı programa transfer edebilir, rejistro farklarınızı komisyon ve şirket mutabakatını sistemden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çapraz satış ve yenileme karşılaştırma listeleri ile üretim artışı sağlarken sms gönderimi, firmalara özel gruplandırmalar ile hizmet kalitenizi arttırabilirsiniz.

Kayıtların  muhasebeye otomatik entegrasyonu, bilanço, gelir gider raporları , Ba/Bs formlarının dökümü ve resmi defter basımları ile resmi muhasebenizi ofis içerisinde takip edebilirsiniz..

 

Program içerisinde kullanılan kısa yollar ve açıklamaları

 

Ctrl + N = Yeni bir kayıt ekleme

Ctrl + D = Var olan bir kayıt üzerinde düzeltme yapma

Ctrl + Q = Var olan bir kaydı silmek

Ctrl + F  = Mevcut kayıtlar içerisinde arama yapmak

Ctrl + O = Poliçe üzerinde müşteri ödemesi tanımlamak için

Alt +  O  = Poliçe üzerinde şirket ödemesi tanımlamak için

Ctrl + P  = Poliçe üzerinde ödeme planını görüntülemek için