Tali Üretim

Top  Previous  Next

 

      Tali üretim listesi, tali ecentenin  toplam üretimini,hakettiği toplam komisyonu,ödenen komisyonu ve kalan komisyon borç bakiyesini alabileceğiniz rapordur.

 

       Tanzim tarihine aralık girilir ,Tali acente sekmesinden tali acente seçilip sağ kısma atılır.Sahalar kısmından ise ek olarak listede çıkmasını istediğiniz bilgileri seçebilirsiniz.(Bkz Şekil 7)

 

    

                               Şekil 7: Tali Üretim Listesi