Müşteri Nakit iadesi

Top  Previous  Next

Tahsilat ve poliçe kapama ekranında Ekle (ctrl+n) tuşuna basılır.

 

İlgili müşteri seçilir, tarih ve tutar girilir, Evrak tipi Tediye seçilir, Fiş tipi Nakit seçilip Kaydet tuşuna basılıp, (ctrl+s) ile kaydedilir.

 

Araçlar menüsünden Müşteri poliçe kapamaya gelinir, poliçe numarası alanına alacaklı poliçe numarası girilebilir, tamam tuşuna basılır.

Ekrana gelen taksitler boşluk tuşu ile seçilir, esc ile çıkıp kaydedilir. ( Bkz. Şekil 13)

 

 

 

Şekil13: Müşteri Nakit iadesi