Müşteri Borç Devri girme

Top  Previous  Next

Devir poliçesi girmek için oncelikle Kaza Oto Dışı linkine tıklanır ve Ekle diyerek işleme başlanır.

Daha sonra şirket olarak Z_Devir secilir. Devir tutarı kime ait ise o musteri secilir. brans olarak devir yazan secilir. Tarih kısmına hangi yıldan devreden ise, o yılın sonu girilir.

Tutar yazılıp Kaydet butonu vasıtasıyla kaydedilir.