Müşteri/tali/satıcı komisyon kapama

Top  Previous  Next

Tali acente, satıcı veya sorumlu’ ya komisyon ödemesi yapıldığında ;

 

Tahsilat ve poliçe kapama ekranından Müşteri kısmından ... tıklanarak, tali seçilir.

Fiş tipi tediye olarak girilir, evrak tipi seçilir, işlem tarihi, tutar ve açıklama girilip saklanır.

 

Sonra Araçlar/ Müşteri komisyon kapama( evrak üzerinde f8 ) seçeneği ile gelen ekrandan Tanzim tarihi gibi bir kriter de seçilebilir. (Bkz. Şekil 12)

Tamam'a butonuna basılır.

 

Şekil 12: Tali/Satıcı/Sorumlu komisyon kapama

 

Komisyon kapamasında müşterinin komisyon alacakları ekrana gelir. Ödeme hangi komisyon alacaklarına karşılık yapılıyorsa bu komisyonlar boşluk tuşu ile seçilir ve ekranlardan esc ile çıkılıp kaydet butonuna basılır. Böylece talinin komisyon alacağı, girilen evrak ile kapatılmış olur.