Nakit Evrak Girişi

Top  Previous  Next

 

Tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir. Dosya/ ekle(ctrl+N) ile yeni bir kayıt açılır. Aktif olarak gelen ekrandan tahsilat girilecek müşteri seçilir. Müşteri seçiminde  kullanılır. (Bkz Şekil2)

 

Şekil2: Tahsilat ve poliçe kapama Nakit tahsilat girişi

 

 

Sonra Tahsilat üzerinde Araçlar menüsünden Müşteri poliçe kapama (F5) adımına girilir.(Bkz. Şekil 3)

 

Şekil3: Müşteri poliçe kapama

 

Gelen ekrana istenirse  poliçe numarası, branş, taksit , tanzim tarihi veya plaka bilgileri girilebilir,  bu bilgiler girilmeden Tamam butonuna basıldığında o müşteriye ait tüm poliçelerin peşinat ve taksitleri listelenir. 

 

Şekil 4: Poliçe peşinat ve taksitleri

 

 

Gelen ekrandan ilgili kapatılmak istenen peşinat ve taksitleri seçmek için “ara çubuğu ” kullanılır. (Bkz. Şekil4)

Ara çubuğuna basıldıkça satır başında yıldız çıkar ve yukarıda yer alan kalan tutarı seçilen peşinat ya da taksit kadar azalır. Esc ile ekranlardan çıkılıp, kaydet butonuna basılır.

 

Ayrıca aynı ekrandan (Müşteri poliçe kapama ) Ödenenler seçeneği ile kapatılan taksitler görülür

 

Girilen tahsilat üzerinden Ekstre butonuna tıklayarak gelen ekrandan tamam denildiğinde o müşteriye ait hesap ekstresine geçiş yapılabilir.