Kasa Dökümü

Top  Previous  Next

Kasa dökümü almak için araç çubuğundan hesap planı butonu kullanılır. Açılan hesap planından ilgili kasa hesabı üzerinde sağ tıklanır ve kesa dökümüne gelinir. Bkz.Şekil1

 

Şekil1=Kasa dökümü