Raporlar

Top  Previous  Next

Düzlemde sol tarafta bulunan raporlar menüsünde teknik raporlar ve tahsilat raporları listelenebilir.

 

Tahsilat raporlar kısmından; poliçe bazında hesap ekstresi, tahsilat, müşteri borç alacak, şirket mutabakat, poliçe yaşlandırma, yapılan ödem oranına göre komisyon, açık hesap ekstresi, tahsildar, planlana-ödenen, şirket mutabakat-2, Tali acenteye ödeme oranına göre komisyon, yapılan ödeme oranına göre komisyon-2 listeleri alınabilir.

 

Şekil 10 : Tahsilat raporları

 

Teknik raporlar: rejistro, tecdit(yenileme)karşılaştırma, gv beyannamesi, acente üretim, satıcı komisyon, poliçe takip, tecdit(yenileme), ysv beyannamesi, çapraz ürün tarama, tali/grup komisyon, sorumlu/tahsildar üretim ve rejistro kontrol listeleri alınabilir.

 

Şekil 11: Teknik raporlar