Transfer havuzu ve Toplu  Poliçe silme

Top  Previous  Next

Düzlem ekranında tek tek poliçeler silinebileceği gibi toplu olarak da silinebilir. Bunun için düzlem ekranında cari kartlar > Transfer havuzları üzerine gelir ve sağ tuş tıklanır , poliçelerini göster denir. (Bknz. Şekil 4) Gelen ekranda poliçe bul ile silinecek poliçeler ekrana getirilir yada Tanzim tarihi girilebilir. Silinmek istenen poliçeler ara çubuğu kullanılarak işaretlenir. İşaretlenen poliçeler üzerine sağ tıklanıp seçili olanları sil’e tıklanır.(Bknz. Şekil 5)

 

Şekil 3: Poliçeleri göster

 

Şekil4  : Toplu Poliçe silme