Müşteri İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Düzlem ekranından yeni bir müşteri cari kartı oluşturulabilir. Bunun için sol alt tarata bulunan cari kartlar’a tıklanır. Üst penceredeki müşterilere tıklanır ve sağ tarafta açılan sayfada müşteri ekle’ye tıklanır. Bundan sonraki işlemler ilk sayfalardaki müşteri işlemlerinde olduğu gibidir.

 

Şekil 2 : Düzlem/ müşteri işlemleri

 

Aynı zamanda müşteri ismi üzerine sağ tıklanarak müşterinin poliçeleri, ödeme planları, tahsilatları, muavin dökümü alınabilir, bakiyesi güncelleştirilip, mizan ile karşılaştırma yapılabilir.( Bknz. Şekil2)