Hasar

Top  Previous  Next

Düzlem ekranında da ana ekranda olduğu gibi hasar girişi poliçe üzerinden yapılır. Hasar girişi için poliçe bul ile hasar girişi yapılacak olan poliçe ekrana getirilir. Poliçe üzerine sağ tıklanır ve hasar gir’e tıklanır. Diğer işlemler hasar girişinde olduğu gibidir.

 

Şekil 8 : Düzlemde hasar girişi