Tahsilat Girişi

Top  Previous  Next

Üst satırda bulunan tahsilatlar kısmına tıklayıp ekrana bütün tahsilatlar getirilebilir.  Tahsilat girişi için Müş. Tahsilat’a tıklanır. Gelen ekran Şekil(Düzlemde tahsilat girişi) ‘deki gibidir. İşlemlerde devamındaki gibi yapılır. Ardından oluşan tahsilat evrağı üzerine sağ tıklanıp poliçe kapat ile kapama yapılır ya da poliçe aç ile kapamalar geri alınır. Yine sağ tıklayıp evrakın müşteri kapamalarını dök ve evrakın şirket(acente) kapamalarını dök ile kapama listeleri alınabilir.

 

Şekil 7  : Düzlemde tahsilat girişi