Poliçelerin Cari Kartını Değiştirme

Top  Previous  Next

Düzlem ekranında bir poliçenin cari kart değişimi tek bir komut ile yapılabilir. Bunun için poliçe bul ile cari kartı değiştirilecek olan poliçe ya da poliçeler ekrana getirilir. Poliçeye sağ tıklanıp cari kart değiştir'e tıklanır.

 

Şekil 6 : Cari kart değiştirme

 

Gelen ekranda müşteri seçimi yapılır. Eğer toplu olarak değişiklik yapılmak isteniyorsa poliçeler ara çubuğu ile işaretlenir.  Seçili olanlara sağ tıklayıp seçili olanların cari kartını değiştir’e tıklanır. (Bknz. Şekil 6)