Günlük Listesi Alma

Top  Previous  Next

 

     Kullanıcıların yaptıkları işlemler tarih, saat ve işlem ayrıntıları ile takip edilir. Hangi işlemlerin takip edileceği belirlenir. Gerekli lisans işlemlerine ek olarak genel ayarlardan günlük tutma işlemi devreye alınır.

     

 

Raporlar\ günlük kayıtları listesine girilir.

 

 

Çıkan ekranda Tarih aralığına istenilen tarih girilir ve gerekirse kullanıcı sekmesinden kullanıcı ayırımı yapılarak kullanıcıların günlük işlemlerinin listesi alınabilir.