Zeyil Tipi Tanımlama

Top  Previous  Next

 

Zeyil tanımları kullanıcılar tarafından yapılabilir. Bunun için; ana ekranda tanımlar/ zeyil tanımları / ada yazılım zeyil tanımlarına gelinir. Gelen ekranda kayıt numarası destek masasına bildirilir ve ona karşılık bir yetki kodu alınır, alınan kod ilgili kutucuğa girilir ve tamama basılır.

 

  

 

     Gelen erkanda zeyil tipi ekleye tıklanır ve zeyil adı girilip, tamama basılır. Eklenen zeyil adı üzerine tıklanır ve istihsal, iptal veya primsiz seçeneklerinden ilgili olanı işaretlenir. Zeyil tipi eklenmiş olacaktır.