Banka HesabıTanımlama

Top  Previous  Next

Banka hesaplarınızın eklendiği bölümdür. Bu bölümde k.kartı, çek , senet, havale hesapları tanımlanır.

Buradaki hesaplarınızın muhasebe üzerinde de oluşturulması gerekir. Öncelikle Muhasebe bölümünden Hesap planı kısmına gelip, Hesap ekle denir. İlgili muavin hesap yazılır ve kaydedilir. (Bkz. Şekil 14)

Şekil 14: Muhasebe Hesap tanımlama

 

Banka hesapları bölümüne gelip, Dosya menüsünden Ekle denir.

Banka, Şube, Hesap No, Iban numarası ve ilgili hesaplar seçilip Dosya menüsünden kaydet denilir.(Bkz. Şekil 15)

Dosya/ Listele yada F2 tuşuyla var olan hesaplar listelenir.

 

Şekil 15: Banka hesapları