Döviz Kurları

Top  Previous  Next

 

    Her gün için 4 ayrı döviz kuru tanımlanır. Bu kurlar merkez bankası, serbest piyasa ve bunların dışında özel kullanım için iki ayrı kur olabilir. Her bir kur için döviz alış ve döviz satış değerleri tanımlanır.

     Kur tanımlamak için Ada programından Tanımlar/Döviz Kurları adımından ekrana gelinir.

    

Çıkan ekrandan Dosya/Ekle denilir ve kur tarihi girilip Güncelle denilir. Tüm döviz cinslerinden kurları karşınıza getirir.