Müşteri Yaşlandırma 2

Top  Previous  Next

 

    Müşteri yaşlandırma- 2 ; müşteri borç ve alacak bakiyelerini ay bazında excel raporu olarak karşınıza getirir.Tarih olarak poliçlerde vade tarihini,tahsilatlar da ise tahsilat tarihini baz alır.Hesap ekstresi mantığında olup tahsilat ve poliçe kapama ekranındaki kapamalara bakmaz.(Şekil:Bkz 13 )

  

 

                                            Şekil 13: Müşteri Yaşlandırma -2