Şirket Yaşlandırma

Top  Previous  Next

 

        Şirkete olan borcu,yapılan ödemeleri ay bazında icmal olarak listeler.

 

        Tahsilat raporlarında giriş ekranı;

 

      

   

     Şirket yaşlandırmada istenilen şirket seçilip sağ kısma atılır ve daha sonra tanzim tarihi verilip listenilmesi istenilen ay adedi değiştirip raporu alabilirsiniz.Ay adedei değiştrilmezse standart olaral 24 ay olarak raporunuzda listelenir.(Bkz.Şekil 14)

 

                               Şekil 14: Şirket Yaşlandırma Kriterleri