Tahsilat Makbuzu ve Kapatılan Poliçe Listeleri

Top  Previous  Next

Tahsilat makbuzu basımı için ve tahsilatı kapatılan poliçelerin listesi bu ekrandan alınır. (Bknz. Şekil 25)

 

Makbuz basımı için Raporlar menüsünde Makbuz ( Aslı ve kopyası) dökümünü kullanabilirsiniz.

 

Girilen tahsilatlar ile hangi poliçeler için kapama yapıldığı ayrıntılı şekilde listelenir. Tahsilat ve poliçe kapama ekranında ilgili tahsilat bulunduktan sonra Raporlar menüsünden Müşteri ve Şirket kapamaları alınabilir.

 

Şekil 25: Raporlar Menüsü