Şirket için evrak girişi ve poliçe kapama

Top  Previous  Next

 

Tahsilat ve poliçe kapama ekranından fiş tipi tediye olarak girilir. Evrak tipi kredi kartı, çek , senet ve havale ise banka hesabı için ayrı bir ekran gelir ve ilgili hesap seçilir.(Bkz. Şekil 23)

 

Şekil 23: Şirket Evrak girişi

 

Araçlar / acente poliçe kapama(f6) ile kapaması yapılacak poliçe numarası, Taksit yada Tanzim tarihi, belirtilerek seçim de yapılabilir. (Bkz. Şekil 24) Bunların seçimi yapılmayıp, Tamam denildiğinde tüm evraklara ekrana gelecektir.

 

Şekil 24: Şirket poliçe kapama

 

Gelen ekrandan ilgili kapatılmak istenen peşinat ve taksitleri seçmek için “ara çubuğu ” kullanılır.

Ara çubuğuna basıldıkça satır başında yıldız çıkar ve yukarıda yer alan kalan tutarı seçilen peşinat ya da taksit kadar azalır. Esc ile ekranlardan çıkılıp, kaydet butonuna basılır.