Toplu Hareket Verme

Top  Previous  Next

Toplu hareket verme işlemi tahsilat evraklarında toplu hareket vermek için kullanılır.

Örneğin;

Tahsilat ve poliçe kapama ekranından Çek tahsilatı girildiğinde evrak üzerinde “Portföy” hareketi olur.

Çek bankaya tahsil için verildiğinde evrak üzerinde Hareketler kısmından Tahsile bankaya ver seçilir vade tarihi girilir, banka seçilir ve “Tahsile Bankaya verildi” hareketi olur.

Vadesi geldiğinde ise Çek evrakına  Bankadan Tahsil edildi hareketi verilir ve “Bankada Nakit” olur.(Bkz. Şekil 16)

 

Şekil 16: Çek evrakları hareketi

 

Yukarıdaki bu işlemleri toplu olarak tüm çek, kredi kartı, senet evraklarında yapmanız için;

Toplu hareket verme ekranına girilir.

Evrak Vade tarihi girilir.

İsteğe göre İlgili şirketler ve sonraki ekrandan ilgili müşteriler seçilebilir.

Hareket verilecek evrak tipi sağ kısma atılır.

Evrak durumu ve Uygulanacak hareket seçilip ileri denildikten sonra ekrana hareket verilecek evraklar gelir. İleri dedikten sonra toplu olarak bu evraklara hareket verilmiş olur. (Bkz. Şekil 17)

 

Şekil 17: Toplu hareket verilecek evraklar