Müşteri Alacak Mahsubu

Top  Previous  Next

Müşterinin iptal poliçelerinden alacağını başka borçlu olduğu poliçeleri ile kapatmak kullanılır.

 

Müşteri adı seçilir.

 

Şekil 11 :Müşteri alacak mahsubu

 

 

Üst taraftaki tabloda iptal olan taksitler gelir. Alt tabloda ise müşterinin ödemesi gereken taksitleri gelir.

Alt tablodan alacağı kadar taksitler boşluk tuşu ile seçilir.

Taksit seç butonuna tıklanıldığında müşterinin poliçeleri arasında filtreleme yapılır. Filtreleme branş ve hesap koduna göre yapılır.

Tamam’a basılır.

 

Müşteri alacak mahsubu ile alacaklı olan müşteri bir gruba bağlı ise bu müşterinin alacağı ile gruba bağlı diğer müşterilerin poliçe borçları kapatılır.