Kredi kartı, Havale ,  Çek, Senet Girişi

Top  Previous  Next

 

Tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir. Ekle (ctrl+N) ile yeni bir kayıt açılır. Gelen ekrandan tahsilat girilecek müşteri seçilir. Müşteri seçiminde ... kullanılır.

 

Fiş tipi tahsil ve evrak tipi Kredi kartı seçilir.  İşlem tarihi , tutar , açıklama yazılır. Şirket seçimi yapılır. Ek olarak Müşteri kart bilgisi girilmek isteniyor ise Kredi kartı bölümüne yazılabilir, sonrasında kaydet butonuna basılır. (Bkz. Şekil 5)

 

Kredi kartı girişin de olduğu gibi Çek, Senet, Havale tahsilatları aynı şekilde evrak tipi seçilerek yapılır.

 

Şekil5 : Müşteri Kredi kart tahsilat girişi

 

 

Sonra Tahsilat üzerinde Araçlar menüsünden Müşteri poliçe kapama (F5) adımına girilir.

 

Gelen ekrana istenirse  poliçe numarası, branş, taksit , tanzim tarihi veya plaka bilgileri girilebilir,  bu bilgiler girilmeden Tamam butonuna basıldığında o müşteriye ait tüm poliçelerin peşinat ve taksitleri listelenir. 

 

Gelen ekrandan ilgili kapatılmak istenen peşinat ve taksitleri seçmek için “ara çubuğu ” kullanılır. Ara çubuğuna basıldıkça satır başında yıldız çıkar ve yukarıda yer alan kalan tutarı seçilen peşinat ya da taksit kadar azalır. Esc ile ekranlardan çıkılıp, kaydet butonuna basılır.

 

Tahsilat üzerinde Araçlar menüsünden Şirket poliçe kapama (F6) adımına girilir.

 

Gelen ekrana istenirse  poliçe numarası, taksit tarihi girilebilir.(Bkz. Şekil6)

 

Şekil 6: Şirket poliçe kapama

 

Gelen ekrandan ilgili kapatılmak istenen peşinat ve taksitleri seçmek için “ara çubuğu ” kullanılır. Ara çubuğuna basıldıkça satır başında yıldız çıkar ve yukarıda yer alan kalan tutarı seçilen peşinat ya da taksit kadar azalır. Esc ile ekranlardan çıkılıp, kaydet butonuna basılır.