Gider Girişi

Top  Previous  Next

Tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir. ctrl+N ile yeni bir kayıt açılır.

Fiş tipi tediye seçilir, tutar girilir ve istenirse açıklama yazılır. (Bkz. Şekil 31)

 

Borçlu hesabın sonundaki kutucuğa tıklanır ve gelen hesap planından harcama yapılan hesap seçilir. Alacaklı hesap otomatik olarak kasa gelir. Ctrl+s ile kayıt saklanır. Birden fazla kasa kullanıldığı durumlarda kasa sekmesinden farklı kasa hesabı seçilebilir.

 

Şekil 31  : Gider girişi