Evrak Bölme

Top  Previous  Next

Tahsilat ve poliçe kapama ekranından ctrl+N ile yeni bir kayıt açılır ve müşteri seçilir. Evrak tipi seçilir, tutar girilir ve ctrl+S ile kayıt saklanır. Araçlar/ virmanları göster menüsüne gelinir (Bkz. Şekil 29)

 

Şekil 29 : Virmanları göster 1.adım

 

Gelen ekranda 'ekle' tuşuna basılır ve satır başındaki ' ... ' kutucuğa tıklanır. Virman yapılacak müşteri seçilir ve tutar kısmına gelip ilgili tutar girilir. 'Kapama yap' tuşuna basılarak aynı ekran üzerinde poliçe kapaması yapılabilir. (Bkz. Şekil 30)

 

Şekil 30 : Virmanları göster 2.adım