TL İle Dövizli Poliçe Kapama

Top  Previous  Next

Tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir, Ekle (ctrl+N) ile yeni bir kayıt açılır.

Müşteri seçilir, evrak tipi seçilir ve tutar girilir. Döviz cinsi seçilir, döviz kuru girilir ve tl ile dövizli poliçe kapat seçeneği işaretlenir. ( Bkz. Şekil 28)

Ctrl+S ile kaydedilir ve Araçlar/ müşteri poliçe kapama(F5) menüsüne gelinir.

 

Gelen ekranda istenirse poliçe numarası veya tarih verilebilir ve tamam'a basılır. Gelen ekranda taksitler sırasıyla ara çubuğu ile işaretlenir, esc ile çıkılır ve ctrl+S ile kayıt saklanır.

 

 

Şekil 28 : Tl ile dövizli poliçe kapama