Geriye Dönük Tahsilat Listesi Alma

Top  Previous  Next

 

   Bu rapor geriye dönük Tahsilatların durumunu görmek için listelenir.Bu rapor da Tahsilat Listesinden alınır.

   Evrak tipi ve durum sekmesinden istenilen seçimler sağ kısma atılır ve Diğer Seçenekler sekmesinden Geriye dönül Listele kriteri seçilir.Tarih kısmına ise hangi tarihten itibaren geriye dönük listlenmesi isteniliyorsa o tarih yazılır.(Bkz:Şekil 18)

 

 

  

                               Şekil 18: Geriye Dönük Tah. Listesi Alma Kriterleri