Müşteri Yaşlandırma

Top  Previous  Next

     

     Müşteri borçlarını ay bazında excel döküm olarak alabileceğiniz ekrandır.

 

     Tahsilat raporlarında ekran girişi;

 

   

Müşteri Yaşlandırma ekranı Tahsilat ve poliçe ekranında girmiş olduğunuz evraklardaki kapamalar doğrultusunda çalışmaktadır.Poliçe bazında ekstredeki mantık ile aynıdır.

  Ekran içerisinde Vade tarihi kısmına istenilen tarih girilerek aylık toplam seçeneği işaretleme yapıldığında ay bazında ayrılıp her ayın kümül toplamını size getirir. (Bkz:Şekil 12)

 

                                                  Şekil 12 :Müşteri Yaşlandırma Kriterleri