Ay/gün Açma ve Ay/gün Kapama

Top  Previous  Next

 

  

   Aylık poliçe işlemleri,tahsilat işlemleri ve şirket ile mutabakt işlemleri bittikten sonra ay kapatılır.Poliçe üzerinde ve tahsilatlarda değişiklik yapılamaz.Böylelikle geriye dönük değişikliklerin olması engellenmiş olur.

   Bu yetki her kullanıcıda olmayıp yetkili olan kullanıcılarda vardır.Ay kapama işlemi poliçe,tahsilat ve muhasebe olmak üzere ayrı ayrı kapatılır.

 

   Ay gün açma ve kapama işlemi ekranda Araçlar kısmından yapılmaktadır.Kapatılmak istenen ay seçilir ve hangi modül kapatılmak isteniyorsa ekrandan seçerek kapat demeniz yeterlidir. (Bkz:Şekil 19)

 

 

                   Şekil 19:Ay Gün Açma/Kapama