Tahsilat Listesi

Top  Previous  Next

 

Tahsilat ve poliçe kapama ekranından ve poliçe üzerinden girlmiş tahsilat evraklarını ayrıntılı raporlanmasıdır. Bu liste çok amaçlı kullanilmaktadır.Tahsilat listesi ekranında seçenekler ayarlanarak istenilen tarih aralığı için;

 

*Provizyon alınması gereken kartları,

*Tahsil edilmesi gereken çekleri,

*Takas için bankaya verilmiş çekler ... vs gibi dökümler alınabilir.

 

 

  Ayrıca bu raporda belirlenen tarih aralığında yapılan nakit,kredi kartı, havale,mahsup ve şirkete girilen ödemeleri de raporlayabilirsiniz.

 

  Tahsilat Listesinde  tali/satıcı veya sorumlu olarak tanımlanmış carilerin de tahsilat evraklarını listeleyebilirsiniz.

 

  Tahsilat Raporlarında Tahsilat Listesi giriş ekranı:

 

 

  Tahsilat Listesinde istenilen tarih aralığı işlem tarihine yazılır.İstenilen tahsilat evrağı ise Evrak tipi sekmesinden üzerine çift tıklayarak sağ kısma atılır.Evrak durum sekmesi kısmından Tahsilat evrağının durumu seçilir..Müşteri sekmesinden ilgili cari sağ atıldıktan sonra istenilen raporu hızılı bir şekilde alabilirsiniz.(Bkz Şkl 10)

 

 

    

 

                               Şekil 10 : Tahsilat Listesi Kriterler

 

 

    Tahsilat Listesinde Sahalar sekmesinden raporda çıkmasını istediğiniz bilgileri seçip listeleyebilirsiniz.Örneğin; Çek listesi çekerken Çek numarasını,çek bilgilerini,çek banka... vs gibi bilgileri , tahsilat evrağında girilmişse listeleyebilirsiniz.(Bkz Şkl 11)

 

               Şekil 11: Tahsilat Listesi Saha Düzenleme