Borç Alacak Listesi

Top  Previous  Next

 

  Borç Alacak Listesi, carilerinizin borç ve alacak bakiyelerini toplu olarak görebileceğiniz rapordur. Borç ve alacak listesi,Hesap ekstresinin icmal halinde alınmış raporu olup,bu rapor kalan genel bakiye bilgilerini hızlı bir şekilde almanızı sağlar.

 

  Tahsilat Raporları ekranında Müşteri Borç alacak Listesi giriş ekranı;

 

 

Borç Alacak Listesini alırken Müşteri ekranından istenilen cari veya cariler diğer kısma atılır.Poliçe tanzim tarihi kısmına istenilen tarih girildikten sonra aynı tarih Diğer Seçenekler kısmında Tahsilat ve nakitleşme tarihi kısmına da yazılır. Dövizli çalışan carileri TL olarak görmke için ise TL'ye çevir kriteri işaretlenir.(Bkz Şkl 8)

 

        

                                                       Şekil 8: Borç Alacak Listesi Kriterleri

 

 

   Borç Alacak Listesinde cariler üzerinde yapılan son işlemi ve girilen son tahsilat bilgilerini yazdırabilirsiniz.Bunun için Borç Alacak Listesinde Diğer seçenekler sekmesinde Son işlem göster ve son tahsilatı göster seçimleri işaretlenmelidir.(Bkz Şkl 9)

 

  

                               Şekil 9: Son İşlem Kriterleri