Poliçe Bazında Hesap Ekstresi

Top  Previous  Next

 

Poliçe bazında hesap ektresi, carilerin borçlarını ve alacaklarını vade tarihine göre takip edebileceğiniz rapordur.

 

Bu raporda carinin hangi poliçeden hangi taksidinin borcu olduğuna,iptallerinin iade edilip edilmediğine dair bilgileri listeleyebilirsiniz.

 

NOT: Bu ekran poliçe üzerinden girilen tahsilatları,tahsilar ve poliçe kapama ekranından girilen tahsilatlar üzerinde yapılan müşteri kapamalarına(F5) bakmaktadır.Düzenli bir şekilde girişlerin yapılmış olmalıdır.

 

Poliçe bazında hesap ekstresinde(PBHE) ilgili cariyi seçip diğer kısma attıktan sonra taksit veya tanzim tarihine istediğiniz ilgili ayı girerek listeyi alabilirsiniz.

 

Ödenmesi gerekenler seçimini yaparsanız ,carinin açık vadeleri; Müşteri alacakları seçimini yaptığınızda ise iptal poliçenin vadelerini ve poliçeleri listeler.(Bkz Şkl 5)

 

                              Şekil 5: Poliçe Bazında Hesap Ekstresi Genel Görünüm

 

 

Pbhe raporunda İptal Taksitlerini ayrı göster kriteri işaretlendiğinde cariye ait tüm poliçelerinin(Ödenen,ödenmesi gerekenler,alacaklar,Müşteriye ödenen) işlemleri listelenir.

 

Hesap ektresi tara seçimi ise cariye girilmiş olan açık tahsilat evraklarını listeler.Bu şekilde kapanmamış tahsilat var mı ona bakabilirsiniz.

 

Taksitleri ayrı ayrı göster seçimi kaldırıldığında ise tanzim tarihine vermiş olduğunuz aralıktaki poliçelerin vadelerini tek bir satırda listeler.(Bkz Şkl 6)

 

                                    Şekil 6 : Pbhe Genel Kriter Seçimleri

 

 

Komisyonlu çalışılan cari hesaplarında komisyon bilgisini görebilmek için Diğer seçenekler sekmesinde Müşteri komisyonlarını göster işaretlenebilir.Komisyonu düşerek göster seçimi ise poliçenin toplam bakiyesinden hakkedilen komisyon tutarını düşürerek listeye yansıtır.(Bkz Şekil 7)

 

 

                                            Şekil 7 : Pbhe Komisyon Tutarı Yazdırma