Hasar Tanımlamaları

Top  Previous  Next

Hasar eklerken bazı alanları daha önceden tanımlamak gerekebilir. Hasar evrakları, sigortalıya ödeme oranları ya da organ tablosu gibi.

Bu eklemeleri ada yazılım ana ekranındaki tanımlar menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. Tanımlar - Hasar - Hasar evrakları gibi. Bkz.Şekil18

 

Şekil18=Hasar tanımlamaları

 

Programa yeni bir hasar evrakı, hasar sebebi, ödeme tipi ya da fatura kurumları eklemek gerekebilir.

 

Ekleme işlemi yaparken Ctrl + Y tuşlarını kullanıyoruz. Bu tuş kombinasyonu bize yeni bir satır açıyor ve biz, daha önce tanımlamalarda bulunmayan yeni hasar durumu ya da ödeme tipini bu satıra yazıp ESC tuşunu kullanarak kayıt işlemini sonlandırıyoruz. Bkz.Şekil19

Şekil19=Hasar son durumu ekleme