H/P Oranı Listesi

Top  Previous  Next

Sigorta şirketinin vermiş olduğu H/P oranı listesini kendi aldığınız döküm ile kontrol edebilirsiniz.

 

Hasar prim oranı listesini 3 farklı şekilde hesaplayabilirsiniz. Toplam net prim üzerinden, kazanılmış net prim üzerinden ya da kazanılmış araç primi üzerinden.

Tanzim tarihine, hesaplamaya dahil etmek istediğiniz tarih aralığını yazmalısınız. Hesaplama şeklini seçtikten sonra, hemen altında 10.10.2013 yazan alana H/P oranı hesaplanmasının hangi tarih üzerinden yapılmasını istiyorsanız o tarihi yazmalısınız. İlgili hesaplamaya rücu ya da sovtaj tutarları dahilse bu seçimleride yapmalısınız. Bkz.Şekil17

 

Şekil17=Hasar prim oranı listesi