Hasar Listesi

Top  Previous  Next

Programda kayıtlı olan hasarlarınız üzerinden liste alabilirsiniz. Sadece belirli bir müşteri grubu ya da şirket grubunu seçebilir, son duruma ya da ödeme durumuna göre  istediğiniz tarih aralığı üzerinden döküm alabilirsiniz.

Aşağıdaki resimde Çetin, Ebru, Fikret ve Fulya müşterileri sağ tarafta olduğu için sadece bu müşterilerin hasarları listelenecektir. Hasar üzerine işlediğiniz her veriyi dökümüzde görebilirsiniz. Bunun için sahalar kısmını kullanmalısınız.Tüm listelerimizde olduğu gibi hasar listesinde de sağ tarafa alınan veriler döküme dahil edilecektir. Bkz.Şekil16

 

Şekil16=Hasar listesi ana seçim ekranı

 

Hasarlarınızı evrak durumuna göre listeleyebilirsiniz. Bkz. Şekil17

Şekil17=Hasar listesi / Evrak durumları

 

Hasar listesi alırken ek seçimlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Rüculu, rücusuz , eksik evrakı olan, olmayan ya da sigortalıya yapılan ödemelerin de listenizde yazması gibi.

Bu tip seçimleri diğer seçenekler sekmesi altından yapabilirsiniz. Bkz.Şekil18

Şekil18=Hasar listesi / Diğer seçenekler