Hasar Kapağı

Top  Previous  Next

Hasar dosyanızın  araç çubuğunda 7 farklı kapak vardır. Bunlardan birinin üzerine tıklarsanız hasar dosyanızdeki veriler baz alınarak bir kapak hazırlanır.

Tüm kapaklara bakıp sizin için en uygun hangisi ise onunla kapak dökümü basabilirsiniz. Bkz. Şekil14

 

Şekil14=Hasar dosya kapağı

 

Kapak olarak isimlendirilen buton üzerinden alınan hasar dosya kapağı aşağıdaki gibidir. Bkz.Şekil15

 

Şekil15= Örnek hasar kapağı