Hasar Girme

Top  Previous  Next

Tüm poliçeler ekranından hasar gişi yapılacak olan poliçe bulunur.

Teknik menüsü altından Hasar gir seçeneği kullanılarak hasar ekranı çağırılır. Bkz.Şekil1

 

Şekil1: Poliçe üzerinden hasar girişi

 

Ekleyeceğiniz hasar ile ilgili dosya numarası, muallak tutarı, hasar sebebi, ihbar ve hasar tarihlerini, hasar son durumunu bu ekrandan yazabilirsiniz.

Müşteriye yapılan ödeme tarihçe kısmından girilir. Tarihçe ekranından girilen ödemeler ödeme tutarı alanında toplanarak gösterilecektir. Bkz.Şekil2

 

Şekil2= Hasar ekranı ana sayfa