Reasürör Dağılımı

Top  Previous  Next

Girilen bir reasürans poliçesi uzerinde, reasürör dagılımı gostermek için asagıdaki gibi Araçlar / Reasürans dağılımı menusune girilir.

 

Ekle butonu ile yeni bir satır eklenir. İlgili yerden tanımlı reasürörler seçilir.

Hisse prim durumları yazılıp ESC tusu ile cıkıldıktan sonra poliçe uzerindeki Kaydet butonu ile yapılan değişiklikler kaydedilir.