Reasürans Poliçesi ekleme

Top  Previous  Next

Reasürans poliçesi girmek için, ilgili oldugu branştan girilip Ekle butonuna basılır.

Reasurans poliçesi diye işaretlenir. Sonrasında asagıdaki adımlarda oldugu gibi giriş işlemine devam edilir.

En son Kaydet butonu ile kayıt saklanır.