Hasar Dosyasına Not Ekleme

Top  Previous  Next

Hasar ile ilgili notlarınızı işleyebileceğiniz alandır. Bkz.Şekil3

 

Şekil3=Hasar ekranına not ekleme