Ürün Ekleme

Top  Previous  Next

Transfer sırasında bazı şirketlere ait ürün tanımları sistemden ekli olmayabilir.

Bu gibi durumlarda, Tanımlar / Ürünler / Ürün ekleme menusundan giriş yapıp asagıdaki adımlarda oldugu gibi ekleme yapabilirsiniz.