Zimmet  Listesi

Top  Previous  Next

Bu liste ile zimmetlenmiş poliçeler görülebilir. Liste için zimmet / zimmet listesine gelinir. İstenilen kriterler seçildikten sonra tamam'a basılır. ( Bkz. Şekil 3)

 

 

Şekil 3: Zimmet listesi