Poliçe Zimmetleme

Top  Previous  Next

Şirketten acenteye ve acenteden tali acenteye poliçe zimmetlenebilir. Aynı şekilde zimmetlenen poliçeler iade edilebilir. Bunu için ana ekranda zimmet/poliçe zimmetleye gelinir. Zimmetlenecek poliçelerin seri numarası başlangıç ve bitiş seri numaraları yazılır, şirket ve tali acente seçilir, zimmet bedeli girilir ve tamam'a basılır. (Bkz. Şekil 2)

 

 

Şekil 2: Poliçe zimmetleme